.

Целта на кампанията Fairplay е да защити законното право на всеки, който създава интелектуални продукти, да ги разпространява по начин, по който сам прецени, включително в интернет пространството. Кампанията подкрепят всички, ощетени от нелегалното разпространение на интелектуални продукти в интернет - български творци, продуценти, медии, издатели, неправителствени и бизнес организации, творчески съюзи и други носители на авторски права – всички, обединени от каузата да подкрепят развитието на съвременната българска култура и изкуство.

Проблемът с нарушаването на авторските права в интернет се превърна в гореща тема на международно ниво. Все повече неправителствени организации, професионални съюзи и институции се обединяват с цел да регламентират и защитят правата на творците в днешното дигитално общество без граници. В България проблемът е още по-сериозен, тъй като голяма част от гражданите не осъзнават, че използването на съдържание с нерегламентирани авторски права ощетява както създателите на съвременно българско изкуство, така и всички, които създават интелектуални продукти.

Въпреки законодателните разпоредби, залегнали в българското и европейското право, на практика няма механизми, които да гарантират, че създаването на културните ценности ще бъде защитено от кражба.

Решението на проблема е във всеки от нас – в уважението към труда на хората, работещи в сферата на изкуството, в спазването на законите, в желанието да подкрепим създаването на все повече и по-ценни произведения. Не на последно място дискусията се свързва с уважението към самите нас и правото ни да се забавляваме с музика, филми, снимки, софтуер, компютърни игри и текст с високо качество и на достъпна цена.

Участието в кампанията е доброволно и изключва размяна на финансови средства. Всички партньори на кампанията са равнопоставени, като всеки има свободата да избере как да подкрепи постигането на общата цел – да помогнем за развитието на съвременната българска култура и изкуство и да стимулираме развитието на добри идеи.