.

Кирил Маричков

"Цената трябва да се плаща от тези, които предлагат безплатно филми и музика, като процент от рекламите, които излъчват в сайтовете си".

Кирил Маричков, музикант