.

Димитър Митовски

"Има много лесни начини за регламентация. Не е задължително дори крайният потребител да плаща. Съдържанието пак може да си стои свободно на сайтовете, но те да плащат на авторите, тъй като те акумулират реклама и приходи от много други неща".

Димитър Митовски, режисьор