.
 • Използване на защитените обекти на интелектуална собственост

  Използване на защитените обекти на интелектуална собственост съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)1. Общото положение по ЗАПСП е, че обектите ...

 • Срокове на закрила на защитените обекти на интлектуална собственост

  Срокове на закрила на защитените обекти на интлектуална собственост съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)Съгласно действащото законодателство ...

 • Обекти на сродни на авторското право права

  Обекти на сродни на авторското право права съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) Съгласно чл. 72 от ЗАПСП обекти на сродни на авторското ...

 • Обекти на авторско право

  Обекти на авторско право съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).  Чл. 3 от ЗАПСП гласи, че обект на авторското право е всяко произведение ...