.

Сингапур

Правителството в Сингапур обяви плановете си да направи държавата център на интелектуалната собственост в Азия. Министерството на правосъдието създаде комитет по интелектуална собственост, който да формулира параметрите на този амбициозен проект. Комитетът ще се съсредоточи върху две основни теми: развиване пазара и подобряване на инфраструктурата, свързана с интелектуалната собственост.
 

Информацията е от бюлетина на Българската асоциация на музикалните производители (БАМП).