.

Русия

На 26 април руски интелектуалци и творци от различни творчески сфери изпратиха отворено писмо в подкрепа защитата на авторските права. Писмото беше адресирано до министър-председателя Путин и президента Медведев.В писмото е заявена категоричната позиция за промяна на отношението към интелектуалната собственост. Един от аргументите е, че „масовото нарушаване на авторските права застрашава дългосрочните цели да се спомогне на творческото и културното развитие на Русия.”
 

Информацията е от бюлетина на Българската асоциация на музикалните производители (БАМП).