.

Чили

Закон за доставчиците на интернет услуги влезе в сила през май 2010 г. От интернет доставчиците се изисква да уведомяват със съобщения абонатите, когато получават сигнали от правоносителите, както и да включат в своите договори с потребителите опцията да закриват акаунтите им в случаи на повтарящи се нарушения. Законът също овластява съдиите да налагат принудителни административни мерки в случаите на повторно нарушение, които постановяват прекратяването на достъпа на съответните нарушители. Пет от водещите интернет доставчици вече изпращат съобщения на абонатите си съобразно новия закон - процес, който започна преди година.

Информацията е предоставена от ПРОФОН.