.

ОГи 23

ogi 23, facebook

"В нашия случай в България проблемът с пиратството е много спорен - реално без споделяне в интернет младите хора остават без достъп до култура. Но споделянето трябва да бъде със съгласието на артиста. Когато някой се възползва търговски от споделеното от теб в интернет, артистът остава без доход. В крайна сметка кръгът се затваря и никой нищо не печели! Артистът няма доход, няма възможност да изкара читав продукт, пиратството умира, защото няма какво да се краде! Пиратството умря, да живее пиратството".

ОГи 23, музиканти