.

Георги Кадурин

георги кадурин

"Има хора, които се изхранват чрез творчеството си, защото това е тяхната професия - музиканти, режисьори, писатели, продуценти и т.н. Абсолютно редно е техният труд да се заплаща, когато се използва. Също както не е редно аз да вляза в магазин и да си взема стол, без да го платя на дърводелеца. Това твърдение, което е свързано със свободата на личността – че всеки може да влиза в интернет и да си сваля напълно свободно, каквото си иска - е не свобода, а диващина".

Георги Кадурин, актьор