.

Обекти на сродни на авторското право права

Обекти на сродни на авторското право права съгласно действащия в Република България Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

Съгласно чл. 72 от ЗАПСП обекти на сродни на авторското право права са:
Изпълнения на артисти-изпълнители – носители на правата са артистите-изпълнители, осъществили тези изпълнения;
Звукозаписи – носители на правата са продуцентите, осъществили тези звукозаписи;
Филми и други аудио-визуални произведения - носители на правата са филмовите продуценти, осъществили първоначалния запис на аудио-визуалното произведение;
Радиопрограми и телевизионни програми – носители на правата са радио- и телевизионните организации, които са осъществили първоначалното излъчване или предаване на собствените си радио- или телевизионни програми.

Едно и също произведение може да бъде обект на редица авторски и на сродни на тях права. Така например всеки филм има продуцент, който е носител на паравата на филмов продуцент, и автори (режисьорът, сценаристът и операторът на филма), които са титуляри на авторски права. Филмът включва изпълненията на актьорите, които са обект на сродни на авторското право права, както и редица други обекти на авторски и сродни права.